Mzdy a mzdové poradenstvo

výpočet miezd,

spracovanie mzdových listov

výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne  k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod.

na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami elektronickou formou

vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca

spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti

spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti

na požiadanie klienta vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti