Poradenstvo

 • dohľad nad finančným účtovníctvom klienta
 • dohľad nad skladovým účtovníctvom klienta
 • kontrola spracovania účtovníctva
 • poradenstvo při výbere účtovného softvéru
 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
 • posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
 • komplexná starostlivosť o klienta, spracovanie všetkých druhov daňových priznaní klienta
 • upozorňovanie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve
 • daňová optimalizácia, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití všetkých legálnych prostriedkov
 • revízia podaných daňových priznaní a ich spätná oprava
 • zastupovanie pred finančným úradom podľa splnomocnenia
 • príprava podkladov a zastupovanie pri daňovej kontrole
 • ďalšie služby v rozsahu a podľa potrieb klienta

Naše rady

 • smerujú vždy k úspore Vašich finančných prostriedkov
 • zabezpečia ekonomickú istotu Vášho podnikania
 • prispejú k Vašej spokojnosti