Outsourcing ekonomického úseku

Spoločnosť MŠP s.r.o. uprednostňuje pred obyčajným vedením účtovníctva komplexné ekonomické služby.  To je výhodné najmä pre živnostníkov a malé firmy.

Takéto služby sa vo svete označujú ako outsourcing.

Outsourcing je dohoda, kedy spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti, ktoré by si inak mohla zabezpečovať sama. Tento trend je v súčasnosti najmä v oblasti informačných technológií, svoje uplatnenie však nachádza aj v oblasti ekonomických služieb. Pri využívaní služby Outsourcing klient získava na úspore prevádzkových nákladov, ktoré by musel vynaložiť na mzdu zamestnanca a jeho vzdelávanie. Formou Outsourcingu poskytujeme celý rozsah služieb, na ktorý sa naša spoločnosť zameriava a to v rozsahu prispôsobenom potrebám klienta. Medzi tieto služby patrí: 

  • prvotná evidencia dokladov
  • styk s bankou, úhrada záväzkov
  • kontrola splatnosti pohľadávok
  • vedenie pokladne
  • vedenie finančného účtovníctva
  • vedenie mzdového účtovníctva
  • reporting ( pre vedenie spoločnosti, vlastníkov spoločnosti)
  • spracovanie daňových priznaní a styk s daňovými úradmi
  • spracovanie miezd až pod zasielanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • finančné plánovanie