Znalecké posudky

Spoločnosť vie zabezpečiť ekonomické znalecké posudky  pre účely trestného a civilného práva a to pre daňovníctvo, účtovníctvo a financie.

V spolupráci so znaleckou organizáciou Znalex s.r.o. Zvolen  zabezpečí tiež nasledovné stanovenie hodnoty:

  • stanovenie hodnoty podniku
  • stanovenie hodnoty časti podniku
  • určenie hodnoty pre vklad do spoločnosti
  • ocenenie pohľadávok
  • ocenenie ďalších zložiek majetku